presentaciÓ
Web/Fundació
La salut és un dret i una responsabilitat individual i col•lectiva.

El model sanitari de la Fundació Salut Empordà es fonamenta en el model sanitari català, que integra i prioritza l’atenció sanitària, la salut pública i els serveis sanitaris i socials d'atenció a la dependència.

La nostra assistència es regeix per normes de qualitat i seguretat basades en estàndards reconeguts pel Sistema Nacional de Salut, per poder realitzar una activitat sanitària de forma segura i que responen a les necessitats de salut de la població.

Els nostres serveis es centren en el pacient i el seu entorn. Són efectius, accessibles i equitatius, amb bons resultats i resulten satisfactoris tant per als usuaris com per als professionals.