PolÍtica Ambiental
Web/Fundació


VETLLEM TAMBÉ PER LA SALUT DEL MEDI AMBIENT

La gestió mediambiental de la Fundació Salut Empordà està reconeguda pels certificats ISO14001 i EMAS, dues normatives voluntàries que acrediten el compromís i respecte de l'entitat envers el medi ambient. Renovem aquesta responsabilitat any rere any, des del 2006.

Aquest treball diari es fonamenta en la nostra política ambiental que ens orienta per assegurar el compliment de la legislació vigent, diferents requisits en matèria ambiental i en el desplegament de vuit línies d’actuació, enfocades a la millora contínua:

· Assegurar la correcta gestió dels residus.
· Realitzar un ús eficient i sostenible de les matèries primeres i auxiliars.
· Realitzar un ús eficient i sostenible de l’aigua.
· Realitzar un ús eficient i sostenible de l’energia elèctrica.
· Realitzar un ús eficient i sostenible del gas.
· Fer difusió de la gestió ambiental dels centres hospitalaris al personal intern i als usuaris.
· Establir actuacions davant situacions d’emergència.

                Declaració ambiental FSE 2013